Bevers lopen de Badenpowelltocht

Geplaatst op 22 februari 2017


In de ochtend verzamelden 6 bevers en beverleiding zich bij de Tippe. We gingen op weg naar Oranjewoud, waar we bij de baden powelltocht de 5 km. gingen lopen. Iedereen was lekker warm aangekleed en was er klaar voor. Na de grote gezamenlijke opening, waar de locoburgemeester van Heerenveen aanwezig was, mochten we starten. We liepen samen met de bevers scouting van Maasdijk uit Heerenveen. We gingen op de foto (welke later paginagroot op de voorpagina van de Heerenveense Courant stond) en daarna echt starten! We kregen een boekje met vragen mee. Het antwoord gaf aan wat de juiste route was. Dus antwoord A: rechtdoor.

De volgende route bleek een route met het vouwen van een vliegtuigje. Dan kreeg je de route duidelijk hoe je moest lopen. Hij was heel leuk bedacht, maar wij vonden hem erg lastig en liepen een aantal keren verkeerd. De bevers begonnen al moe te worden en de chocopost met een snelle jelle was zeer welkom! Weer een beetje op krachten gekomen konden we weer verder.

Nu hadden we een touwtje meegekregen waar knopen op gemaakt waren. Het was de bedoeling om per kruising te kijken wat voor knoop het was en dat maakte dat je links, rechts of rechtdoor ging..

Onze stoere bikkels bleven maar lopen en kwamen weer steeds dichter bij de eindbestemming. Eenmaal terug op plek gingen we naar het beverlokaal van van maasdijk. Daar kregen we brood, soep en heerlijke oliebollen! Doordat van en naar de auto lopen al een eindje was en we in het bos een aantal keer anders gelopen hebben dan de route, stond de teller bij de auto op iets van 12! Km.!

Echt superknap! Iedereen kreeg nog een badge en daarna lekker weer naar huis!

Tot de volgende keer!

Groeten de Beverleiding