Stamverslag 19 januari 2024

Geplaatst op 6 februari 2024

Lees meer

Verslag welpen 25 november 2023

Geplaatst op 6 februari 2024

Lees meer

Verslag opkomst 9 december kerstmarkt Vledder

Geplaatst op 6 februari 2024

Lees meer

Verslag Bevers 25 november 2023

Geplaatst op 6 februari 2024

Lees meer

Opkomst 11 november 2023

Geplaatst op 22 november 2023

Lees meer

Privacy Statement

Privacy beleid Scouting Van Swietengroep Vledder

Scouting Van Swietengroep Vledder, verwerkt en beheerd persoonsgegevens.
Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacy beleid
Het volledige Privacy Beleid van de Scouting van Swietengroep is op te vragen bij het secretariaat. In dit document wordt antwoordt gegeven hoe binnen de van Swietengroep wordt omgegaan met privacy gevoelige informatie. Daarnaast verwijzen wij naar het Privacy Beleid van Scouting Nederland www.scouting.nl/privacy. Voor verwerking en beheer van administratieve gegevens maken wij gebruik van het door Scouting Nederland aangeboden programma Scouts Online (hierna SOL genoemd).

Hieronder een samenvatting van het privacy beleid van de Scouting van Swietengroep.

Lidmaatschap registratie
Een inschrijfformulier is te downloaden via de website van de van Swietengroep. Na het volledig invullen van dit formulier moet het verzonden worden naar penningmeester@vanswietengroep.nl.   De penningmeester heeft inzicht in deze gegevens en de gegevens worden door de penningmeester ingevoerd in SOL.  Het inschrijfformulier wordt hierna vernietigd. De ingevoerde gegevens in SOL zijn hierna door het lid te beheren in SOL. Hiervoor dient een account aangemaakt te worden op www.scoutsonline.nl. Hiervoor is een lidmaatschapsnummer noodzakelijk welke is op te vragen bij het secretariaat.

Financiële administratie
De penningmeester heeft toegang tot de financiële module binnen SOL. Hierin worden de financiële gegevens beheerd, facturen  verstuurd en de contributie inning uitgevoerd.

Nieuwsbrief
Scouting Van Swietengroep  maakt gebruik  van een e-mail nieuwsbrief, genaamd ‘VanSwietenInfo’ (verder genaamd VSI) waarin relevante informatie voor de leden wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze nieuwsbrief op het e-mailadres zoals in SOL staat geregistreerd. Tijdens inschrijving als lid kun je aangeven de VSI wel/niet te willen ontvangen. Deze toestemming is later in te trekken via een berichtje aan het secretariaat, secretaris@vanswietengroep.nl

Website

Op www.vanswietengroep.nl  worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analitics).

Beeldmateriaal
Tijdens activiteiten van de van Swietengroep worden mogelijk foto’s en films gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor publicatie op: Website en Social mediaprofielen van Scouting van Swietengroep, in nieuwsbrieven als ‘VSI’ of voor interne vertoning. Op het inschrijfformulier kan aangegeven worden voor publicatie geen toestemming te verlenen. In SOL kunnen leden zelf hierin wijzigingen aangeven.

Recht op vergetelheid
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting van Swietengroep  binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat, secretaris@vanswietengroep.nl