Verslag opkomst 18 maart 2023

Geplaatst op 29 maart 2023

Lees meer

Opkomst Bevers 18 maart + Beverlogeren 25/26 maart

Geplaatst op 29 maart 2023

Lees meer

Verslag Scouts 4 maart 2023

Geplaatst op 15 maart 2023

Lees meer

verslag welpen opkomst 2023-03-04

Geplaatst op 15 maart 2023

Lees meer

Bevers maken muziek!

Geplaatst op 15 maart 2023

Lees meer

Sponsoren

Junior Wampex wordt mogelijk gemaakt door…

Wij zijn bijzondere dank verschuldigd aan de Wampex Vledder en Bouwbedrijf Van Dijk voor het gebruik van materialen en inspiratie bij de hindernissen.

Bovendien bedanken we alle eigenaars en beheerders van de terreinen waarover de tocht gelopen wordt:  Staatbosbeheer, Drents Landschap, Maatschappij van Weldadigheid.
Ook dank aan een aantal privé eigenaars en landbouwers voor de toestemming om over hun eigendom te lopen.

De Junior Wampex is alleen mogelijk door de belangeloze maar enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers binnen en buiten scouting.

Aan allen die meewerken aan de Junior Wampex: Hartelijk dank!!

Het Nationaal Park het Drents-Friese Wold is een robuust en groots natuurgebied in Nederland. Een thuis voor veel zeldzame dieren en planten. Staatsbosbeheer beheert en beschermt en wil iedereen laten genieten van deze unieke natuur.  Staatsbosbeheer werkt dan ook graag mee om dit evenement mogelijk te maken, uiteraard zonder de natuur te beschadigen. Met de organisatie van dit evenement hebben wij daarom goede afspraken gemaakt in het belang van de natuur en in het belang van u als deelnemer. Geniet van de prachtige natuur van het Drents-Friese Wold!

De boswachters van het Drents-Friese Wold.

Meer weten. https://www.boswachtersblog.nl/drentsfriesewold/