Historische evocatie + kettingreactie

Geplaatst op 24 november 2022

Lees meer

WELPEN opkomst za 12 november 2022

Geplaatst op 24 november 2022

Lees meer

EHBO opkomst met de Bevers

Geplaatst op 24 november 2022

Lees meer

Explorers opkomst 28 oktober 2022

Geplaatst op 11 november 2022

Lees meer

Verslag zaterdag 29 oktober

Geplaatst op 11 november 2022

Lees meer

Sponsoren

Junior Wampex wordt mogelijk gemaakt door…

Wij zijn bijzondere dank verschuldigd aan de Wampex Vledder en Bouwbedrijf Van Dijk voor het gebruik van materialen en inspiratie bij de hindernissen.

Bovendien bedanken we alle eigenaars en beheerders van de terreinen waarover de tocht gelopen wordt:  Staatbosbeheer, Drents Landschap, Maatschappij van Weldadigheid.
Ook dank aan een aantal privé eigenaars en landbouwers voor de toestemming om over hun eigendom te lopen.

De Junior Wampex is alleen mogelijk door de belangeloze maar enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers binnen en buiten scouting.

Aan allen die meewerken aan de Junior Wampex: Hartelijk dank!!

Het Nationaal Park het Drents-Friese Wold is een robuust en groots natuurgebied in Nederland. Een thuis voor veel zeldzame dieren en planten. Staatsbosbeheer beheert en beschermt en wil iedereen laten genieten van deze unieke natuur.  Staatsbosbeheer werkt dan ook graag mee om dit evenement mogelijk te maken, uiteraard zonder de natuur te beschadigen. Met de organisatie van dit evenement hebben wij daarom goede afspraken gemaakt in het belang van de natuur en in het belang van u als deelnemer. Geniet van de prachtige natuur van het Drents-Friese Wold!

De boswachters van het Drents-Friese Wold.

Meer weten. https://www.boswachtersblog.nl/drentsfriesewold/