Wat leuk, we doen vandaag veel spelletjes!

Geplaatst op 17 april 2019

Lees meer

De scouts trokken ter strijde met hun katapult

Geplaatst op 2 april 2019

Het was dit keer aan de scouts om een katapult te bouwen. Lees snel hoe dat ging!

Lees meer

Spannend! We blijven een nachtje slapen!

Geplaatst op 2 april 2019

De bevers mochten blijven slapen in Hotsjietonia. Spannend natuurlijk! Lees snel wat ze daar allemaal beleefden

Lees meer

Verslag welpen 23 maart 2019

Geplaatst op 25 maart 2019

De welpen gingen op zoek naar een schat, En moesten vluchten voor jagers

Lees meer

Vanuit het bestuur,

Geplaatst op 20 maart 2019

Lees meer

Sponsoren

Junior Wampex wordt mogelijk gemaakt door…

Wij zijn bijzondere dank verschuldigd aan de Wampex Vledder en Bouwbedrijf Van Dijk voor het gebruik van materialen en inspiratie bij de hindernissen.

Bovendien bedanken we alle eigenaars en beheerders van de terreinen waarover de tocht gelopen wordt:  Staatbosbeheer, Drents Landschap, Maatschappij van Weldadigheid.
Ook dank aan een aantal privé eigenaars en landbouwers voor de toestemming om over hun eigendom te lopen.

De Junior Wampex is alleen mogelijk door de belangeloze maar enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers binnen en buiten scouting.

Aan allen die meewerken aan de Junior Wampex: Hartelijk dank!!

Het Nationaal Park het Drents-Friese Wold is een robuust en groots natuurgebied in Nederland. Een thuis voor veel zeldzame dieren en planten. Staatsbosbeheer beheert en beschermt en wil iedereen laten genieten van deze unieke natuur.  Staatsbosbeheer werkt dan ook graag mee om dit evenement mogelijk te maken, uiteraard zonder de natuur te beschadigen. Met de organisatie van dit evenement hebben wij daarom goede afspraken gemaakt in het belang van de natuur en in het belang van u als deelnemer. Geniet van de prachtige natuur van het Drents-Friese Wold!

De boswachters van het Drents-Friese Wold.

Meer weten. https://www.boswachtersblog.nl/drentsfriesewold/