Opkomst 4 november en verder…..

Geplaatst op 1 november 2017


Terugkijkend in de plaatselijke kranten en naar de reacties die we hebben gekregen, kunnen we best spreken van een mooi JOTA/JOTI weekeind. Altijd weer een uitdaging, al is het maar om door de modder op het terrein te ploegen. J

Zaterdag 4 november as gaan we de nieuwe scouts instaleren, ook alle scouts die nog niet geïnstalleerd zijn, worden dan geïnstalleerd.
Ouders zijn van harte welkom bij dit scouting ritueel, om 16.00 staat voor jullie de koffie en de thee klaar.

Voor de scouts: Heb je nog geen uniform? Dan kun je deze bestellen via scoutshop.nl of op marktplaats speuren naar een goedkope tweedehands. Het is de bedoeling dat je je uniform zaterdag aan hebt.

Wil je aan Anja doorgeven, welke insignes je nodig hebt? Dit kun je doen via: scouts@vanswietengroep.nl

speltak scouts (oud/nieuw) 2.00
Installatieteken Scouting (wit met de lelie) 2.00
Naambandje Vanswietengroep 0.25
Regiobadge Drenthe 2,50
Das 4,50

 

Je kunt het geld hiervoor meenemen naar de opkomst en bij Anja betalen, graag in een envelop met je naam erop.

Zaterdag 4 november de eerste VENDELRAAD, dit is een bijeenkomst welke gedurende het jaar steeds terugkomt met alle PL’s (Ploegleiders) en APL’s (Assistent Ploegleiders) 12.00 uur bij de Lange Wanden en neem je lunch mee. Erik en Robin begeleiden de Vendelraad.

Aan het eind van de opkomst krijgen jullie een lijst mee voor de verkoop van de speculaas. Onze jaarlijkse speculaasactie. Lees elders in deze VSI alles rondom de speculaas actie.

Zaterdag 18 november is dan weer een gewone opkomst dag, van 13.30-17.00 in de Lange wanden.

Zondag 26  november, is er weer winterbosfestijn, bij de Koloniehof in Frederiksoord, de zaterdag ervoor, 25 november zijn we als scouts weer gevraagd om een leuk parcours in het bos te bouwen en vuurtafels te creëren voor het bakken van de drie-in-de-pan op zondag. Houd deze zaterdagmiddag dan ook vrij om te helpen bouwen. Wanneer je zaterdag 25 november helpt met bouwen van de vuurtafels en parcour om te klimmem/klauteren dan willen we graag dat je een mailtje naar scouts@vanswietengroep.nl stuurt, zodat we op je kunnen rekenen. (het is nl een tussenopkomst)
Ook zondag zijn scouts van harte welkom om te ondersteunen van het verkoop van speculaas, vuur aanhouden onder de vuurtafels en natuurlijk te helpen bij het kim en klauter parcours. Zaterdag: 13.30-17.00 en/of  Zondag 13.00-18.00 uur. Graag aanmelden via scouts@vanswietengroep.nl zodat we weten wie er komt.

Zaterdag 2 december, hebben we een gewone (sinterklaas) opkomst van 13.30-17.00 uur in de Lange wanden

Zaterdag 7 december is er een kerstbeleving in Vledder, misschien goed deze datum in je agenda te zetten, We zijn  als scouts gevraagd om hier hand en spandiensten te verlenen. Wat zijn die hand en span diensten dan? Voor de scouts betekent dat in ploegen de vuurbakken bevoorraden en aanhouden. Mocht je daar wat voor voelen, houd dan deze datum vrij.(dit is nl een tussenopkomst) De kerstbeleving is rondom de Tippe en is van 13.00-21.00 uur. (Een gedeelte hand en spandiensten verlenen is al voldoende)Geef aan bij de leiding welke tijd je kunt helpen dan maken we een rooster. Aanmelden via Scouts@vanswietengroep.nl

Zaterdag 16 december is onze klapper op de vuurpijl, de jaarlijkse Casino. Deze vind plaats op camping Padjelanta. Dit is een avondactiviteit, dus houd de namiddag en avond hier voor vrij!

Zaterdag 13 Januari, het lijkt nog ver weg, maar het is er zo. Gezamenlijke nieuwjaarsopkomst op camping Padjelanta.

Als scouts staan we ingepland om te helpen bij de zwerfvuilaktie, dit levert ons een mooie bijdrage op voor de clubkas.
In de mail ontvangen jullie een planning waarin je staat ingepland, onderling kun je natuurlijk altijd met elkaar ruilen, maar geef het even aan ons door. Elke keer is de bedoeling dat we met 4 scouts lopen. We proberen jullie allemaal 1 keer in te plannen.