Overvliegen

Geplaatst op 29 september 2022


Eindelijk was het zover, overvliegen 2022!!! In totaal gingen 10 welpen over naar de scouts, en konden de welpen 5 bevers ontvangen!

Maar voordat dit allemaal kon gaan beginnen moesten we natuurlijk eerst openen! Dit deden we samen met de bevers, omdat de arena later die dag niet beschikbaar was. Eerst werd natuurlijk keihard het beverlied gezongen, waarna zowel de bevers en welpen hun vlag hezen. Als laatste was natuurlijk de welpenwet die opgezegd moest worden. 5 van de 10 overvliegende welpen hezen de vlag, terwijl de andere 5 de welpenwet moesten zeggen. Vervolgens werd er afscheid genomen van deze welpen. Van Hathi kregen ze namens het welpenleiding team een mooie overvliegplaat en gingen ze bij de leiding langs om afscheid te nemen.

Inmiddels waren de scouts al aangekomen bij het praathuis. Zij draaien normaal hun opkomsten bij de lange wanden, maar voor het overvliegen kwamen ze speciaal naar het praathuis. Ook toen de bevers buiten waren, konden we beginnen met het overvliegen.

Dit werd geopend door Anja, van het bestuur. Na een mooie speech, gaf ze het woord over aan Bagheera. Er was namelijk een heel parcours gebouwd waar de overvliegende kinderen overheen moeten. De explo’s waren hier op vrijdagavond al mee begonnen, en op zaterdagmorgen werd dit afgemaakt door leden van het OT, verschillende leidingteams en door kaderleden. En dit was weer een hele gave baan. Na een korte instructie van Bagheera konden eerst de bevers erover. Die begonnen eerst op een driepoot waarvan ze over moesten steken naar een andere driepoot. Er zat een balk tussen en er was een touw gespannen waarmee ze over konden lopen. Als ze eenmaal op de andere driepoot waren, moesten ze linksaf naar de touwbrug om een tweede oversteek te maken. Daar werden ze door de welpen ontvangen in de horde. De welpen die naar de scouts gingen begonnen op het zelfde punt. Maar waar de bevers links gingen, moesten de welpen rechts. Daar was nog een brug met ongelijke dwarsbalken. Er hing ook een zeil overheen, eenmaal door deze “tunnel” waren de scouts daar om hun welkom te heten.

Deel 2 van het overvliegen was de kabelbaan. Eerst kregen de kinderen een tuigje aan en moesten een steiger opklimmen die maar liefst 4 meter hoog was!!!! En er was geen een bever of welp die dat niet durfde! Alleen maar dappere kinderen bij de van swietengroep! Eenmaal boven werd de bever of welp gezekerd aan de kabelbaan en konden ze de laatste horde van het overvliegen nemen! Nadat alle kinderen overgevlogen waren, konden uiteindelijk alle kinderen nog een keer van de kabelbaan af of klauteren op het parcours.

Toen het overvliegen klaar was, gingen we met de welpen naar het bos. Daar hebben we vuur, water en spons gespeeld. De tijd vloog voorbij, en we moesten ook al weer afsluiten.

We willen iedereen bedanken die geholpen heeft om het overvliegen een succes te maken! Zowel degene die gepionierd hebben als degene die tijdens het overvliegen geholpen hebben.

Komende opkomst hebben we afwijkende tijden. We gaan namelijk naar de jungle dag in Diever. De kinderen kunnen van 9:45 gebracht worden bij het scoutingterrein in Diever, naast het Shakespeare theater aan de hezenes. Vanaf 13:00 uur kunnen ze weer opgehaald worden.