verslag welpen opkomst 2023-03-04

Geplaatst op 15 maart 2023


Afgelopen opkomst was erg gezellig. We konden namelijk vijf nieuwe welpen welkom heten in onze horde! Ze draaiden al mee natuurlijk, maar nu is het officieel. Ze legden allemaal netjes en plechtig hun proef en eed af, eerst de meisjes, en toen de jongens. Daarvoor kregen hun das en badges overhandigd, waarmee ze hun scoutfit (“uniform”) af kunnen maken. En natuurlijk kregen ze een hartelijke hand en welkom van iedereen. Na de plechtigheid was er koffie, limonade en cake. Dat gaat er altijd wel in.

Ook hadden we twee hulpleiding die aansloten en we voorstelden aan de kinderen: Merel en Mees. Als explorers zijn zij ervaren leden, en ze hielpen enthousiast mee. Dat was praktisch maar ook leuk.

Hierdoor was de rest van de opkomst natuurlijk iets korter. Eerst deden we het knopenkwartiertje, zeer nuttig om dingen stevig vast te maken. De oudste welpen kennen de knopen al goed, en oefenen in plaats daarvan met hun zakmes. Ze leren de regels over veiligheid en hoe een mes werkt, en oefenen op bijvoorbeeld takken door punten te maken en te kerven. Dat is nog best spannend, maar ze nemen het allemaal serieus en handelen goed.

We hadden een groter spel deze opkomst, daarvoor gingen we lekker het bos in. We deden vlaggenroof: de nesten bouwen elk een hut in het bos, met een dak en waar ze allemaal in passen. Daar verstoppen ze een vlag in. Na een kleine drie kwartier takken verzamelen en bouwen, verzamelden we ze in het midden. De regels zijn alsvolgt: je moet als nest de andere vlaggen roven. Maar wordt je getikt, dan moet je een minuut in het midden zitten. Een paar rondjes, met limonade tussendoor. Dit werd een vrolijk rondgeren door het bos, waarin de kinderen echt elkaars trucjes door moeten krijgen of zelf die verzinnen. Met uiteraard ook soms overleg over wie nou wie eerst tikte, want als je druk bent merk je dat niet altijd goed. Maar dat werd altijd vredig besloten. Er waren vlaggen om te roven!

Na flink te hebben rondgerend, gingen we terug naar het Praathuis om af te sluiten.